Menu

Kalendáře Středozemě

Co je fascinující na Tolkienově díle? Někdo by řekl, že se mu líbí ta nadrozměrná říše fantazie, jinému se líbí styl vyprávění a já bych řekl, že se mi líbí ten smysl pro přesnost a detaily. Jen se vemte jeho popisy ras lidí, jejich jazyků, písma či pověstí; je jich nepřeběrně.

Tolkien ve svém díle (myslím celkově všechna jeho díla dostupná v češtině) je velmi přesný i co se týče časových údajů. Udělal jsem přepisy kalendářů s popisem, jak vznikly, kdo je používal a jak se měnili. Mimo to jsem zkombinoval dny v týdnu s našimi dny pro srovnání a popsal vnímání světla národy Středozemě. Tolkien se nikde nezmiňuje o kalendářích jiných národů než národů spojených proti Temnu. Snad se lze domnívat, že se odvíjely ze stejného základu jako kalendáře Dúnadanů, tj. z kalendáře Eldar či Numenorejců.


4 kb ]Legenda o svázání času
]Kalendář Eldar
]Numenorské a Dúnadanské kalendáře
]Krajový letopočet
]Týden
]Vnímání světla

Zpět na hlavní stránkuReagovat na článek


Napsal © Mellon z Ringostu , jazb@medicon.cz

JeremiůvJ.R.R.Tolkien
design Jirka Wetter, jeremius@usa.net

poslední změna: 23. březen 2000

URL: http://members.tripod.com/~jrr_tolkien/index.html